Breaking News
Beranda » Sejarah (halaman 6)

Sejarah

Itrati atau Sunnati

Itrati atau Sunnati : Fatwa Al-Alim Al-Alamah As-Sayyid Al Habib Hasan Bin Ali Bin Hasyim Bin Ahmad Bin Alwy Ba’agil Al-Alawy Fatwa Al-Alim Al-Alamah As-Sayyid Al Habib Hasan Bin Ali Bin Hasyim Bin Ahmad Bin Alwy Ba’agil Al-Alawy Mufti Mazhab Syafi’i Di Makkah Almukarramah Wafat Tahun 1335 H Jawaban Mengenai Hadits, “Aku tinggalkan pada kalian Ats-tsaqalain (dua pusaka), yaitu Kitabullah (Alqur’an) …

Baca selengkapnya »

Ibadah Imam Ali bin Abi Thalib as

Imam Ali as adalah ahli ibadah yang paling tinggi derajatnya sepanjang zaman, baik dari segi kuantitas ataupun kualitas ibadah, yakni keikhlasan, perhatian atau kosentrasi hatinya, dan penyaksian terhadap Allah swt. Imam Ali bin Abi Thalib as berkata: “Sekelompok manusia beribadah dengan harapan mendapatkan pahala dan ganjaran. Inilah ibadah para pedagang. Sekelompok lainnnya beribadah karena takut kepada siksa. Inilah ibadah para …

Baca selengkapnya »

Sejarah Imam Ali AS

Ali yang Dicintai Rasul Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai orang yang paling dekat dan paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Banyak riwayat dan hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW mendapat kiriman daging burung panggang. Nabi SAW mengatakan bahwa dia hanya akan memakan daging itu bersama dengan orang paling beliau cintai dan paling dicintai …

Baca selengkapnya »

Pesan Terakhir Rasulullah saww di Ghadir Khum

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Segala Puji bagi Allah yang tinggi dalam keesaan¬-Nya, dekat dalam ketunggalan-Nya, perkasa dalam kekuatan-Nya, agung dalam keberadaan pembantu¬-pembantu utama-Nya, Maha Tahu akan segala sesuatu, sementara Dia tetap ditempat-Nya; rnenundukkan seluruh makhluk dengan kekuasaan¬Nya dan (kekuatan) bukti-bukti-Nya. Dialah Tuhan yang kesucian-Nya abadi dan pujian bagi-Nya tak pernah terhenti. Pencipta langit-langit yang menjulang …

Baca selengkapnya »

Jumlah Khalifah Setelah Rasulullah saw.

Kaum Muslimin, di dalam kitab shahih mereka, telah sepakat (ijma’) bahwa Rasulullah saw. telah menyebutkan bahwa jumlah khalifah sesudahnya sebanyak 12 orang, sebagaimana disebutkan di dalam Shahih Bukhari dan Muslim, Bukhari di dalam shahihnya, pada awal Kitab Al-Ahkam, bab Al-Umara min Quraisy (Para Pemimpin dari Quraisy), juz IV, halaman 144; dan di akhir Kitab Al-Ahkam, halaman 153, sedangkan dalam Shahih …

Baca selengkapnya »

Khalifah Rasulullah Yang WAJIB di ikuti sesuai Hadist Rasulullah saww.

Berdasarkan hadith Nabi saaw dalam kitab Ahlul Sunnah antaranya ialah : Daripada Said bin Jubair daripada Ibn Abbas berkata: Bersabda Rasulullah SAWAW: “Sesungguhnya khalifah-khalifahku dan wasi-wasiku, hujah-hujah Allah di atas makhlukNya selepasku ialah 12 orang; yang pertama Ali dan yang akhirnya cicitku al-Mahdi; maka itulah Isa b. Maryam bersembahyang di belakang al-Mahdi (Yanabi al-Mawaddah, hlm. 447) Hadith yang dikeluarkan oleh …

Baca selengkapnya »

Imam Ali as dan al-Quran Karim

Allah swt berfirman: لِنَجْعَلَها لَكُمْ تَذْكِرَةً وَ تَعِيَها أُذُنٌ واعِيَةٌ “Agar Kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kalian dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar. Pembahasan ini berkisar seputar Ali as dan al-Quran. Para pakar ulumul Quran dan mufassir sepakat bahwa sahabat-sahabat Rasulullah saw berbeda tingkatan dalam potensi memahami dan menjangkau makna-makna al-Quran sebagaimana mereka relatif berbeda dalam mengambil …

Baca selengkapnya »

Ijtihad Umar bin Khathab?

Sunnah-sunnah khalifah Umar yang bertentangan dengan al-Qur’an dan Sunnah Nabi (Saw.) serta akal yang sejahtera adalah melebihi 50 perkara sebagaimana dicatat oleh para ulama Ahlu s-Sunnah di dalam buku-buku mereka.Sekiranya mereka berbohong di dalam catatan mereka, maka merekalah yang berdosa dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah (swt).Dan sekiranya catatan mereka itu betul, kenapa kita menolaknya dan terus memusuhi Sunnah Nabi (Saw.) …

Baca selengkapnya »

Ijtihad Abu Bakar?

Tindakan-tindakah khalifah Abu Bakar yang bertentangan dengan al-Qur’an dan Sunnah Nabi (Saw.) serta akal yang sejahtera melebihi 4 perkara sebagaimana dicatat oleh ulama Ahlus-Sunnah wa l-Jama’ah di dalam buku-buku mereka. Sekiranya mereka berbohong di dalam catatan mereka, maka merekalah yang berdosa dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah (swt). Dan sekiranya catatan mereka itu betul, kenapa kita menolaknya dan terus memusuhi Sunnah …

Baca selengkapnya »

Sejarah Imam 12 part 2

Imam Musa Al-Kadzim as (7) Nama : Musa Gelar : Al-Kadzim Julukan : Abu Hasan Al-Tsani Ayah : Ja’far Shodiq Ibu : Hamidah AL-Andalusia Tempat/Tgl Lahir : Abwa’ Malam Ahad 7 Shofar 128 H. Hari/Tgl Wafat : Jum’at 25 Rajab 183 H. Umur : 55 Tahun Sebab Kematian : Diracun Harun Ar-Rasyid Makam : Al-Kadzimiah Riwayat Hidup Untuk yang kesekian …

Baca selengkapnya »

Sejarah Imam 12 part 1

Imam Ali bin Abi Thalib as (1) Nama : Ali bin Abi Thalib as Gelar : Amirul Mukminin Julukan : Abu AL-Hasan, Abu Turab Ayah : Abu Thalib (Paman Rasululullah saww) Ibu : Fatirnah binti Asad Tempat/Tgl Lahir : Mekkah, Jum’at 13 Rajab Hari/Tgl Wafat : Malam Jum’ at, 21 Ramadhan 40 H. Umur : 63 Tahun Sebab Kematian : …

Baca selengkapnya »

Al-Quran Yang dibukukan oleh Imam ‘Ali as

Para Ulama Sunni dan Syiah sepakat bahwa Imam ‘Ali adalah orang yang pertama kali membukukan Al-Qur’an berdasarkan turunnya wahyu untuk yang pertama kalinya. Banyak hadits sunni dan syiah yang menerangkan bahwa sepeninggal Nabi Muhammad Saaw, Imam ‘Ali bersumpah bahwa ia tidak akan keluar dari rumahnya sampai ia menyelesaikan pembukuan tersebut. Referensi Sunni : – Fat’hul Bari fi Sharh Sahih al-Bukhari, …

Baca selengkapnya »

Umar khotab tidak menikah dengan Ummu kultsum binti Ali as

Sebagian orang dengan tanpa lelah berusaha terus menerus merendahkan posisi dan kemuliaan Ahlulbayt dan Kesucian keluarga rasul Saww. Bahkan sebagian lainnya tanpa ragu menjadi penerus kesalahan sejarah dengan bangga dan busung dada. Disamping fitnahan atas imam Ali As yang menurut ‘sejarah miring’ bahwa beliau –difitnah- menikahi putri Abu jahal. Demi mendukung hujjah mereka tuk menyelamatkan nama baik dua syaikh saat …

Baca selengkapnya »

Wasiat Arrosul kepada Putrinya Fatimah as mengenai Rumah tangga

1. Ya Fatimah….,tidak ada orang menggiling gandum dengan kedua tangannya kecuali Allah menghitung setiap bijinya gandum itu pahala dan menghapusnya dosa 2. Ya Fatimah….,tidak ada seorng wanita yang membersihkan tempat masaknya kecuali Allah memasuh semua dosa dosanya dan kesalahannya. 3. Ya Fatimah….,tiada seorang wanita menyulam kemudian hasilnya sesesuatu untuk anaknya atau keluarganya kecuali Allah berikan kepadanya pahala orang yang memberikan …

Baca selengkapnya »