Breaking News
Beranda » Fiqih » Nikah Mut’ah

Nikah Mut’ah

Nikah Mut’ah, Halal atau Haram?

Nikah Mut’ah, Halal atau Haram? Salah satu masalah fikih yang diperselisihkan antara pengikut Ahlulbait (Syiah) dan Ahlusunnah adalah hukum nikah Mut’ah. Tentang masalah ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, berikut ini akan kita bahas bersama. Pertama: Defenisi Nikah Mut’ah. Kedua: Tentang ditetapkannya mut’ah dalam syari’at Islam. Ketiga: Tidak adanya hukum baru yang me-mansukh-kannya. Keempat: Hadis-hadis yang menegaskan disyari’atkannya. …

Baca selengkapnya »