Rosul bersabda: Siapa yang ingin hidup seperti hidupku dan wafat seperti wafatku serta masuk ke surga yang telah dijanjikan kepadaku oleh Tuhanku yaitu Jannatul Khuld, maka hendaklah ia berwilayah kepada Ali dan keturunan sesudahnya, karena sesungguhnya mereka tidak akan mengeluarkan kamu dari pintu petunjuk dan tidak akan memasukkan kamu ke pintu kesesatan. (Shahih Bukhari, jilid 5, hal. 65, cet. Darul Fikr)

Profil Nurmadinah


بسم الله الرحمن الرحيم

Allahumma bihaqi muhammadin wa aali muhammadin alaihi sholli ala muhammad wa aali muhammad..

warzukna wawalidaina wa azwajana wa auladana wa duryatina mimba’dina hubba muhammad wa aali muhammad

Allahuma ahyina ala dzalik wa amitsna ala dzalik wa surna fi zumratim man ahabba muhammada wa ala muhammad ma’a muhammadin wa aalihi ya karim…

Prakata

Nurmadinah.com adalah website yang berisi kumpulan berupa data berkaitan tentang Akhlak, Quran (asbabunnuzul nya), Fiqh (praktik spiritual Ibadah), Doa, Tarikh (sejarah), Umum, dan lain-lain nya, bertujuan untuk membuka wawasan yang lebih luas.

Admin Web Nurmadinah.com
  • Musthafa Alhusayni
  • Mahdi Alhusayni
  • Muhammad Aljawaad Alhusayni
  • Asad Alhusayni
  • Haydar Syarif Alhusayni
  • Anis Alhusaini

mail: info@nurmadinah.com

www.nurmadinah.com

Leave a Reply

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.