Rosul bersabda: Siapa yang ingin hidup seperti hidupku dan wafat seperti wafatku serta masuk ke surga yang telah dijanjikan kepadaku oleh Tuhanku yaitu Jannatul Khuld, maka hendaklah ia berwilayah kepada Ali dan keturunan sesudahnya, karena sesungguhnya mereka tidak akan mengeluarkan kamu dari pintu petunjuk dan tidak akan memasukkan kamu ke pintu kesesatan. (Shahih Bukhari, jilid 5, hal. 65, cet. Darul Fikr)

Posts Tagged ‘hati’

  • Doa Penentram Hati
    Berikut adala doa penentram hati, insya Allah hati kita akan tentram dengan membaca doa tersebut. Amiin. Silahkan klik untuk download dalam bentuk file .doc. Download Doa Penentram Hati.doc (25.0 kB – 1,155) Semoga bermanfaat.
    by at March 23rd, 2010 at 10:03 pm
  • HATI………!
    1. Yang paling menakjubkan pada diri manusia adalah hatinya, padahal ia merupakan sumber hikmah sekaligus lawannya. Jika timbul harapan, ketamakan akan menundukkannya. Jika ketamakan telah berkobar, ia akan dibinasakan oleh kekikiran. Jika ia telah dikuasai oleh keputusasaan, penyesalan akan membunuhnya. Jika ditimpa kemarahan, menjadi-jadilah marahnya. Jika sedang puas,...
    by at January 20th, 2010 at 10:01 am