Rosul bersabda: Siapa yang ingin hidup seperti hidupku dan wafat seperti wafatku serta masuk ke surga yang telah dijanjikan kepadaku oleh Tuhanku yaitu Jannatul Khuld, maka hendaklah ia berwilayah kepada Ali dan keturunan sesudahnya, karena sesungguhnya mereka tidak akan mengeluarkan kamu dari pintu petunjuk dan tidak akan memasukkan kamu ke pintu kesesatan. (Shahih Bukhari, jilid 5, hal. 65, cet. Darul Fikr)

Archive for the ‘Sejarah’

 • Seri Manusia Suci (Imam Muhammad Al-Mahdi a.s.)
  Imam Muhammad Al-Mahdi a.s. a. Biografi Singkat Imam Muhammad Al-Mahdi a.s. Imam Mahdi a.s. dilahirkan di Samirra`pada tanggal 15 Sya’ban 255 H. Ibunya bernama Narjis. Ia sempat mengalami hidup bersama ayahnya selama lima tahun. Pada saat memegang tampuk imamah, ada dua tugas yang harus dilakukan oleh Imam Hasan Askari a.s.: pertama, ia harus bertindak esktra hati-hati...
  by at November 9th, 2010 at 12:11 am
 • Itrati atau Sunnati
  Itrati atau Sunnati : Fatwa Al-Alim Al-Alamah As-Sayyid Al Habib Hasan Bin Ali Bin Hasyim Bin Ahmad Bin Alwy Ba’agil Al-Alawy Fatwa Al-Alim Al-Alamah As-Sayyid Al Habib Hasan Bin Ali Bin Hasyim Bin Ahmad Bin Alwy Ba’agil Al-Alawy Mufti Mazhab Syafi’i Di Makkah Almukarramah Wafat Tahun 1335 H Jawaban Mengenai Hadits, “Aku tinggalkan pada kalian...
  by at November 9th, 2010 at 12:11 am
 • Ibadah Imam Ali bin Abi Thalib as
  Imam Ali as adalah ahli ibadah yang paling tinggi derajatnya sepanjang zaman, baik dari segi kuantitas ataupun kualitas ibadah, yakni keikhlasan, perhatian atau kosentrasi hatinya, dan penyaksian terhadap Allah swt. Imam Ali bin Abi Thalib as berkata: “Sekelompok manusia beribadah dengan harapan mendapatkan pahala dan ganjaran. Inilah ibadah para pedagang. Sekelompok...
  by at March 24th, 2010 at 12:03 pm
 • Sejarah Imam Ali AS
  Ali yang Dicintai Rasul Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai orang yang paling dekat dan paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Banyak riwayat dan hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW mendapat kiriman daging burung panggang. Nabi SAW mengatakan bahwa dia hanya akan memakan daging itu bersama dengan orang paling beliau...
  by at March 23rd, 2010 at 09:03 pm
 • Pesan Terakhir Rasulullah saww di Ghadir Khum
  Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Segala Puji bagi Allah yang tinggi dalam keesaan¬-Nya, dekat dalam ketunggalan-Nya, perkasa dalam kekuatan-Nya, agung dalam keberadaan pembantu¬-pembantu utama-Nya, Maha Tahu akan segala sesuatu, sementara Dia tetap ditempat-Nya; rnenundukkan seluruh makhluk dengan kekuasaan¬Nya dan (kekuatan) bukti-bukti-Nya. Dialah...
  by at March 23rd, 2010 at 09:03 pm
 • Jumlah Khalifah Setelah Rasulullah saw.
  Kaum Muslimin, di dalam kitab shahih mereka, telah sepakat (ijma’) bahwa Rasulullah saw. telah menyebutkan bahwa jumlah khalifah sesudahnya sebanyak 12 orang, sebagaimana disebutkan di dalam Shahih Bukhari dan Muslim, Bukhari di dalam shahihnya, pada awal Kitab Al-Ahkam, bab Al-Umara min Quraisy (Para Pemimpin dari Quraisy), juz IV, halaman 144; dan di akhir Kitab...
  by at February 20th, 2010 at 11:02 am
 • Khalifah Rasulullah Yang WAJIB di ikuti sesuai Hadist Rasulullah saww.
  Berdasarkan hadith Nabi saaw dalam kitab Ahlul Sunnah antaranya ialah : Daripada Said bin Jubair daripada Ibn Abbas berkata: Bersabda Rasulullah SAWAW: “Sesungguhnya khalifah-khalifahku dan wasi-wasiku, hujah-hujah Allah di atas makhlukNya selepasku ialah 12 orang; yang pertama Ali dan yang akhirnya cicitku al-Mahdi; maka itulah Isa b. Maryam bersembahyang di belakang...
  by at January 12th, 2010 at 10:01 am
 • Imam Ali as dan al-Quran Karim
  Allah swt berfirman: لِنَجْعَلَها لَكُمْ تَذْكِرَةً وَ تَعِيَها أُذُنٌ واعِيَةٌ “Agar Kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kalian dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar. Pembahasan ini berkisar seputar Ali as dan al-Quran. Para pakar ulumul Quran dan mufassir sepakat bahwa sahabat-sahabat Rasulullah...
  by at January 11th, 2010 at 09:01 pm
 • Ijtihad Umar bin Khathab?
  Sunnah-sunnah khalifah Umar yang bertentangan dengan al-Qur’an dan Sunnah Nabi (Saw.) serta akal yang sejahtera adalah melebihi 50 perkara sebagaimana dicatat oleh para ulama Ahlu s-Sunnah di dalam buku-buku mereka.Sekiranya mereka berbohong di dalam catatan mereka, maka merekalah yang berdosa dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah (swt).Dan sekiranya catatan...
  by at January 9th, 2010 at 09:01 pm
 • Ijtihad Abu Bakar?
  Tindakan-tindakah khalifah Abu Bakar yang bertentangan dengan al-Qur’an dan Sunnah Nabi (Saw.) serta akal yang sejahtera melebihi 4 perkara sebagaimana dicatat oleh ulama Ahlus-Sunnah wa l-Jama’ah di dalam buku-buku mereka. Sekiranya mereka berbohong di dalam catatan mereka, maka merekalah yang berdosa dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah (swt). Dan sekiranya...
  by at January 8th, 2010 at 09:01 am
 • Sejarah Imam 12 part 2
  Imam Musa Al-Kadzim as (7) Nama : Musa Gelar : Al-Kadzim Julukan : Abu Hasan Al-Tsani Ayah : Ja’far Shodiq Ibu : Hamidah AL-Andalusia Tempat/Tgl Lahir : Abwa’ Malam Ahad 7 Shofar 128 H. Hari/Tgl Wafat : Jum’at 25 Rajab 183 H. Umur : 55 Tahun Sebab Kematian : Diracun Harun Ar-Rasyid Makam : Al-Kadzimiah Riwayat Hidup Untuk yang kesekian kalinya keluarga...
  by at January 5th, 2010 at 10:01 pm
 • Sejarah Imam 12 part 1
  Imam Ali bin Abi Thalib as (1) Nama : Ali bin Abi Thalib as Gelar : Amirul Mukminin Julukan : Abu AL-Hasan, Abu Turab Ayah : Abu Thalib (Paman Rasululullah saww) Ibu : Fatirnah binti Asad Tempat/Tgl Lahir : Mekkah, Jum’at 13 Rajab Hari/Tgl Wafat : Malam Jum’ at, 21 Ramadhan 40 H. Umur : 63 Tahun Sebab Kematian : Ditikam oleh Abdurrahman ibnu Muljam Makam :...
  by at January 5th, 2010 at 10:01 pm
 • Al-Quran Yang dibukukan oleh Imam ‘Ali as
  Para Ulama Sunni dan Syiah sepakat bahwa Imam ‘Ali adalah orang yang pertama kali membukukan Al-Qur’an berdasarkan turunnya wahyu untuk yang pertama kalinya. Banyak hadits sunni dan syiah yang menerangkan bahwa sepeninggal Nabi Muhammad Saaw, Imam ‘Ali bersumpah bahwa ia tidak akan keluar dari rumahnya sampai ia menyelesaikan pembukuan tersebut. Referensi Sunni...
  by at January 5th, 2010 at 11:01 am
 • Umar khotab tidak menikah dengan Ummu kultsum binti Ali as
  Sebagian orang dengan tanpa lelah berusaha terus menerus merendahkan posisi dan kemuliaan Ahlulbayt dan Kesucian keluarga rasul Saww. Bahkan sebagian lainnya tanpa ragu menjadi penerus kesalahan sejarah dengan bangga dan busung dada. Disamping fitnahan atas imam Ali As yang menurut ‘sejarah miring’ bahwa beliau –difitnah- menikahi putri Abu jahal. Demi mendukung...
  by at January 5th, 2010 at 11:01 am