Breaking News

Pendapat Ulama Syiah Tentang Kitab “Fashl al-Khitab”

Bismillahirrahmaanirrahiim Allahumma sholli ala Muhammad wa aali Muhammad Kitab Fashlul Khitob karya Muhadits Nuri selama ini menjadi polemik dan sasaran tuduhan kepada syiah, bahwa madzhab syiah tidak meyakini keaaslian al-Quran. Dalam video ini akan dipaparkan komentar ulama syiah tentang kitab tersebut sekaligus meluruskan fitnah yang selama ini ditujukan kepada Madzhab Ahlulbait as. Selamat menyaksikan.      

Baca selengkapnya »

Orang Tua Dan Garis keturunan Imam Ali (as)

  Bismillahir-rahmanir-Rahiim Allahumma shalli ‘ala Muhammad wa Aali Muhammad   Dalam episode ketiga pembahasan tentang Sejarah kehidupan Imam Ali (as) ini Saydi Musthafa Qazwini mencoba memaparkan serta menjelaskan kedua orang tua dan garis ketununan Imam Ali (as). Dalam dunia Islam nama Abu Thalib dan Fathimah binti Asad tidaklah asing, namun bagaimana perjuangan dan pembelaan mereka serta kedekatakn kedua orang tua …

Baca selengkapnya »